Nagrody za dokonania

Reklamodawca Roku

ING Bank Śląski

ING Bank Śląski po raz kolejny udo­wodnił, że dosko­nale rozumie trendy społeczne i potrafi dzia­łać nie tylko efektywnie, ale także efek­townie. Bank od lat konsekwentnie buduje swój wizerunek, stawiając na komunikację, która jest kreatywna i angażująca, a z drugiej strony uży­teczna społecznie.

W tym roku ING szczególną uwagę poświęcił tema­tom, które były powszechnie dyskutowane i ważne dla odbiorców.  Zaangażował internautów i influencerów, by wspólnie byli „zdalni do pomocy” i wsparli tych, którzy w cyfrowym świecie radzą sobie gorzej.  Kontynuował także swoje proekologiczne inicjatywy, edukując, jak właściwie korzystać z pojazdów sharingowych i „hulać z głową”.

Dzięki tego typu akcjom ING nie tylko realnie pomaga swoim klientom, ale także po raz kolejny zachę­ca Polaków do odpowiedzialnego działania, inspiruje, aby robić swoje i iść do przodu.