Data Driven & Precision Marketing

Działania online, których idea jest nierozerwalnie połączona z analizą danych, a pomysł nie mógłby zaistnieć bez danych i ich interpretacji. Doceniamy innowacyjne podejście do komunikacji z użytkownikiem, działania mające na celu spersonalizowanie komunikacji, wykorzystanie danych oraz technologii do poprawy efektywności, jak również działania analityczne wspierające ocenę skuteczności.

WYRÓŻNIENIE

AVIVA. Jesteśmy przy Tobie.

Klient: Aviva

Zgłaszający: Spark Foundry

Współzgłaszający: Aviva, 2012 Agency, Performics

Zespół: Marta Strzyżewska, Łukasz Wyrzykowski, Aleksandra Ćwięk, Olga Kajak, Paweł Jastrzębski, Katarzyna Czaja, Mateusz Cybowski, Mirosław Nietupski, Dorota Kałuzińska, Iryna Ilkiv, Daniel Osuch, Przemysław Bogdanowicz, Barbara Niedziela, Krzysztof Kiełpiński, Łukasz Stachniak, Michał Kubik, Anna Wasiak, Agata Jarosławska, Maciej Biernacki, Bartosz Janiszewski, Magdalena Brzezińska

Koncepcja kampanii

Wprowadzenie nowej platformy komunikacyjnej i powrót Avivy do podstawowej funkcji ubezpieczyciela, tj. realnego wsparcia ludzi w potrzebie. Chcieliśmy udowodnić, że wiarygodna obietnica marki jest nadal kluczowa dla biznesu, a nasze działania miały spowodować wzrosty w najważniejszym dla Avivy obszarze ubezpieczeń życiowych.

Postawiliśmy na silną obietnicę marki, z jedyną właściwą dla ubezpieczyciela rolą bycia przy ludziach bez względu na to, co się stanie.

Cele kampanii

• Dwukrotny wzrost leadów ubezpieczeń życiowych zebranych online przy jednoczesnym wzroście konwersji (leady przekładające się na zrealizowane spotkania) o 50%. 

• Wzrost APE z ubezpieczeń życiowych (tj. składek płatnych z nowo pozyskanych umów) o 10 p.p. powyżej dynamiki rynku.

Wyzwanie

Rynek ubezpieczeń życiowych kurczy się od 2018 r. średniorocznie o 2,2% i stanowi ok. 1/3 wartości zebranych składek brutto. Ubezpieczenia majątkowe i pozostałe osobowe stanowią resztę rynku z malejącą, ale dodatnią dynamiką wzrostu. Dominującym liderem obu kategorii jest PZU (42% udziału w ubezpieczeniach życiowych i 30% w ubezpieczeń majątkowych).

Aviva to wicelider ubezpieczeń życiowych z udziałem 9,4%, a ostatnie miejsce na podium zajmuje Nationale-Nederlanden (7,8% udziału). Przy tak dużej koncentracji, specyfice komunikacji opartej o benefity racjonalne i liderze nie do pokonania trudno o zmiany w udziale rynkowym, szczególnie w ubezpieczeniach życiowych. „Życiówki” wymagają wysokiej świadomości i zaangażowania, nie są obowiązkowe ani ujednolicone, a w percepcji klientów są drogie. W procesie sprzedaży dzięki zebranym leadom online umawiamy spotkania offline z agentem, tworząc indywidualną i dopasowaną ofertę. Dlatego tak ważne jest zebranie najbardziej wartościowych leadów, przekładających się na umówienie spotkania i sprzedaż produktu.

Podstawową grupą docelową kampanii były osoby w wieku 25–44, z wyższym/średnim wykształceniem i z rodzinami. Osoby (ciasteczka) wchodzące z kreacji online na stronę www Avivy były w dalszej części działań bazą, do której kierowano dopasowane komunikaty remarketingowe.

Strategia

Postawiliśmy na silną obietnicę marki, z jedyną właściwą dla ubezpieczyciela rolą bycia przy ludziach bez względu na to, co się stanie. Skupiliśmy się na ludzkich potrzebach i aspiracjach, które mogą śmiało realizować, gdy czują się bezpiecznie dzięki ubezpieczeniom. W opozycji do powszechnego dla kategorii straszenia, zaakcentowaliśmy korzyści emocjonalne wynikające z poczucia bezpieczeństwa. W fazie sprzedażowej podstawą były z kolei benefity racjonalne, charakterystyczne dla komunikowanych produktów ubezpieczeniowych.

W wizerunkowej części kampanii maksymalizowaliśmy zasięg komunikacji (stąd telewizja), a jednocześnie kierowaliśmy – dzięki kanałowi online – jak największą liczbę użytkowników na stronę www Avivy, by uzyskać bazę danych do dalszego wykorzystania. 

W fazie produktowej skoncentrowaliśmy się na tych mediach, które najefektywniej realizowały cele. Stąd silne komunikaty sprzedażowe w telewizji wraz z uzupełnieniem mediów o radio i outdoor. W części digitalowej zaplanowaliśmy wykorzystanie zebranych wcześniej danych w ramach zaprojektowanego zautomatyzowanego remarketingu do istniejącej już i posegmentowanej bazy użytkowników. Działania stricte performance’owe zaplanowaliśmy w sieciach afiliacyjnych ze wsparciem w wyszukiwarkach. Ekosystem digitalowy kampanii przewidywał codzienną optymalizację pod wypełnienia formularza kontaktowego oraz skrupulatne sprawdzanie jakości spływających leadów ze względu na przyjętą konwersję (tj. faktycznie umawiane spotkania).

Sposób realizacji

1. Kreacja

Wnioski z prowadzonych dla kategorii finansowej badań ekonometrycznych (50+ marek z ostatnich 7 lat) z  jednoczesnym przeglądem najskuteczniejszych sprzedażowo kreacji w tej kategorii  zastosowaliśmy na poziomie strategii i egzekucji. Wiedząc, że najefektywniejszą formą narracji są winiety, stworzyliśmy mikrohistorie o zróżnicowanych bohaterach, którzy dzięki spersonalizowanym potrzebom mogli cieszyć się życiem, mimo tego co im się przytrafiło. Kolejne wnioski z tej metaanalizy wdrożyliśmy także w części produktowej skupionej na sprzedaży konkretnych typów ubezpieczeń (głównie ubezpieczeń życiowych i OC/AC). Posłużyliśmy się tu dodatkowym rozróżnieniem komunikatów w zależności od reakcji odbiorców odwiedzających z kampanii stronę www Avivy: im mniejsze było ich zaangażowanie, tym bardziej ogólny komunikat był im wyświetlany. Do najbardziej zaangażowanych kierowaliśmy komunikaty mocno prosprzedażowe, oparte o benefity racjonalne.

2. Media mix

Głównym kanałem komunikacji mediowej była telewizja. Online odegrał kluczową rolę w drugiej fazie kampanii, z najwyższym udziałem działań z zakresu performance marketingu, a istotnym wsparciem był remarketing ze zautomatyzowanym scoringiem i następującą po tym personalizacją wyświetleń odpowiednio dobranych do segmentu kreacji.

Display i wideo w obu fazach przeprowadzono wyłącznie w modelu programatycznym. Główną rolą VOD była budowa zasięgu inkrementalnego do TV w młodszej części grupy docelowej i wśród tzw. TV light viewers.

Dodatkowymi kanałami komunikacji w części produktowej było radio i outdoor. We własnych mediach  społecznościowych Aviva zmieniła sposób komunikacji, wprowadzając do każdego komunikatu główne hasło nowej platformy. 

3. Innowacje

Początkowo maksymalizowaliśmy ruch na stronę główną ze scoringiem wchodzących z kampanii, polegającym na przyznawaniu punktów za czynności na stronie. Na podstawie uzyskanego wyniku stworzyliśmy 3 segmenty wg zaangażowania: niski (1–9 pkt.), średni (10–29 pkt.) i wysoki (30+ pkt.). Punkty były przyznawane m.in. za: wejście na stronę (1), wejście na produkt / start kalkulacji (5), wykonanie kalkulacji (30). Do mierzenia wykorzystaliśmy kody Campaign Managera z dodatkową strukturą zmiennych customowych. Jednocześnie użyliśmy GTM z odpowiadającą segmentacji punktacją, zapisywaną w ciasteczka i floodlight. 

Następnie na podstawie danych z floodlightów tworzono listy odbiorców w DV360, skąd automatycznie sterowano wyświetlaniem spersonalizowanych kreacji do danego segmentu, by maksymalizować wypełnienia formularza.

Rezultaty

Wzrost leadów życiowych +139% (39 p.p. ponad cel) i wzrost konwersji (leadów przekładających się na spotkania bezpośrednie) +60% (10 p.p. powyżej celu).

• Dynamika APE (składek płatnych z nowo pozyskanych umów ubezpieczeń życiowych) r/r +38,1% (vs dynamika rynku 12,3% – przekroczenie celu o 25,8 p.p.).

• Dodatkowo wzrost ToM marki Aviva z 6% do 9% i wzrost składki zebranej brutto z polis OC/AC o 8,6% przy spadku rynku o ‑0,2%.

Podsumowanie

Kampania Avivy zrealizowała wszystkie zakładane cele, a wzmacniając świadomość marki, udowodniła sukces nowej platformy komunikacyjnej.