KATEGORIE I CENY

Do MIXX Awards 2019 Możesz zgłosić dowolną liczbę kampanii nawet w kilku kategoriach konkursowych. Jedynym warunkiem jest wykorzystanie w projekcie przynajmniej jednego kanału digital. 
Sprawdź harmonogram Konkursu, kategorie konkursowe oraz ceny 2019.
 
KATEGORIE KONKURSOWE MIXX AWARDS 2019

KATEGORIA OPIS
Best Use of Social Media W tej kategorii nagradzamy efektywne działania w mediach społecznościowych, zarówno stricte komunikacyjne, jak i sprzedażowe.
Brand Awareness and Positioning W tej kategorii nagradzamy Kampanie, których celem jest zbudowanie świadomości marki oraz jej pozycjonowanie. Działania mogą dotyczyć  zarówno nowych marek, jak również ożywienia i repozycjonowania tych już istniejących.
Commerce Szukamy skutecznych rozwiązań w e-commerce, m-commerce i e-retail zarówno online, jak i wykorzystujących nowe technologie w miejscach sprzedaży.
Content Marketing W tej kategorii poszukujemy Kampanii, w których kluczowym obszarem komunikacji z konsumentem są działania content marketingowe. Szczególnie zależy nam na takich Kampaniach, gdzie pomysł contentowy osadzony był na insightach konsumenckich i w sposób zintegrowany kształtował komunikację we wszystkich punktach styku. (D)oceniamy umiejętność tworzenia angażującej historii, warsztat copywriterski, wartość artystyczną oraz spójność z całością Kampanii, jak również stopień dopasowania treści do odbiorcy i personalizację contentu, które przekładają się na skuteczną realizację celów. Ważna jest dla nas nie tylko jakość contentu, ale też jego umiejętna dystrybucja i promocja.
Cross Media Integration W tej kategorii nagradzamy Kampanie, które wykorzystują wiele kanałów komunikacji, w tym digital, do prowadzenia zintegrowanych działań reklamowych. Nawet jeśli rola digitalu nie jest wiodąca, to powinna stanowić ważną oś komunikacji i być istotnym uzupełnieniem pozostałych kanałów. (D)oceniamy spójność i synergię prowadzonych działań, które w rezultacie dają wyraźnie lepszy efekt niż suma różnych działań prowadzonych w różnych kanałach.
Data Driven & Precision Marketing W tej kategorii szukamy Kampanii online, których idea jest nierozerwalnie połączona z analizą danych i pomysł nie mógłby zaistnieć bez danych i ich interpretacji. (D)oceniamy innowacyjne podejście do komunikacji z użytkownikiem, działania mające na celu spersonalizowanie komunikacji, wykorzystanie danych oraz technologii do poprawy efektywności jak również działania analityczne wspierające ocenę skuteczności.
Digital Experience W tej kategorii nagradzamy Kampanie, w których zbiór doświadczeń konsumenta w środowisku digital przyczynił się do osiągnięcia celów marketingowych marki. Zgłoszone Kampanie mogą obejmować bardzo szeroki wachlarz doświadczeń cyfrowych – zarówno storytelling (jeśli dodatkowo wykorzystuje możliwości digital), jak i jednorazowe rozwiązania taktyczne, które sprawiły, że kontakt konsumenta z marką w internecie był wartością dodaną. Docenimy rozwiązania ponadprzeciętnie wykorzystujące specyfikę środowiska cyfrowego, zapewniając konsumentowi doświadczenia, których nie sposób zbudować w kontakcie poprzez inne media.
Games & eSport W tej kategorii nagradzamy Kampanie, które wykorzystały gry lub e-sport w komunikacji skierowanej do grupy docelowej (graczy). Mogą to być zarówno Kampanie, które potraktowały gaming jako nośnik lub kontekst komunikacji, czy stworzyły dedykowaną grę, jak również takie, w efekcie których marka wzbogaciła swoją obecną ofertę o pozycje skierowane do graczy. (D)oceniamy dopasowanie komunikacji do grupy docelowej graczy, umiejętność wykorzystania gier i e-sportu w niestandardowy sposób (np. nie tylko advergaming), a także precyzyjność, poprawność metodologiczną danych oraz istotność biznesową efektów.
Innovation & Smart Solution W tej kategorii nagradzamy rozwiązania, produkty oraz technologie wykraczające poza powszechnie stosowane w Polsce modele działań w digital marketingu. Innowacja może dotyczyć w szczególności: testowania nowych rozwiązań, podejścia do tworzenia kreacji czy wykorzystania i tworzenia technologii, planowania strategii oraz mediów. D(oceniamy) nie tylko innowacyjność realizacji, ale także dopasowanie do strategii działań online i realizację założonych dla niej celów.
Launch W tej kategorii nagradzamy działania komunikacyjne towarzyszące wprowadzeniu na rynek nowego produktu, usługi, marki, rozwiązań, technologii. (D)oceniamy nośność idei, spójne wykorzystanie narzędzi komunikacji oraz efekt zmierzony odpowiednio dla danego celu.
Limited Budget W tej kategorii szukamy sprytnych Kampanii, w których liczy się pomysł, a nie budżet. Czekamy zarówno na pomysły, które w niebanalny sposób zostały zaadaptowane na cyfrowych punktach styku konsumenta z marką, jak i na projekty, które przy wykorzystaniu nowoczesnych, wręcz eksperymentalnych rozwiązań i technologii, trafiały w punkt przy ograniczonym budżecie.
Offline Digitizing W tej kategorii szukamy aktywności łączących świat offline i online.
Online Marketing with Influencer W tej kategorii szukamy Kampanii, które dzięki współpracy z celebrytą, online/social ambasadorem lub influencerem realizują cele marki w sposób efektywny i unikatowy.
Performance Marketing W tej kategorii szukamy Kampanii, których celem jest wygenerowanie akcji takiej jak: sprzedaż lub inny rodzaj konwersji, w tym: Kampanii wykorzystujących mechanizmy marketingu w wyszukiwarkach, e-mail marketing, pozycjonowanie, reklamę kontekstową, remarketing oraz wszelkie narzędzia wsparcia sprzedaży, np. marketing automation.
Public Service, non-profit campaign & CSR W tej kategorii nagradzamy Kampanie, które inspirują do działań altruistycznych lub zmiany zachowania w imię wyższego dobra. Takie, które realizują cele o znaczeniu społecznym. Do tej kategorii zapraszamy działania pro – bono, kreacje zrealizowane w imieniu organizacji non-profit i agend rządowych, jak również akcje CSR i edukacyjne prowadzone przez biznes. Uwaga: Kampanie zgłoszone w tej kategorii nie mogą być zgłaszane równolegle w innych kategoriach.
UX W tej kategorii szukamy Kampanii, które wykorzystują User Experience Design jako kluczowy element, na którym zbudowano koncepcję aktywności, Kampanii, produktu. Docenimy wpływ tych rozwiązań na pozytywnie doświadczenie klienta / użytkownika.

BEST IN SHOW –  to nagroda specjalna, którą przyzna jury konkursu najlepszej kampanii, która została nagrodzona w konkursie przynajmniej jedną złotą statuetką MIXX

NAGRODY ZA DOKONANIA:

Kategoria Opis kategorii
Agencja Roku Nagroda dla agencji – za działania, które stanowią drogowskaz dla branży i innych agencji reklamowych działających na rynku.
Dom Mediowy Roku Nagroda dla domu mediowego – za działania, które stanowią drogowskaz dla branży i innych domów mediowych działających na rynku.
Reklamodawca Roku Nagroda dla firmy – za działania powodujące rozwój branży i za działania podnoszące poprzeczkę w dziedzinie marketingu interaktywnego.
Człowiek Roku Nagroda dla osoby, która odniosła ponadprzeciętne zasługi dla interaktywnego marketingu i reklamy w minionym roku.
Nagroda Specjalna IAB Polska za całokształt dokonań Nagroda Specjalna dla osoby za całokształt dokonań.

CENY:

Opłata za każdą zgłoszoną Kampanię w jednej dowolnie wybranej kategorii EARLY BIRD
zgłoszenia wysłane do 28 sierpnia 2019
od 29 sierpnia 2019
do 6 września 2019
Członkowie IAB Polska 1190 netto (plus 23 % VAT) 1590 netto (plus 23% VAT)
Podmioty niezrzeszone w IAB Polska 1490 netto (plus 23 % VAT) 1890 zł netto (plus 23% VAT)

 

HARMONOGRAM MIXX AWARDS 2019. 

Zgłoszenia Kampanii 05.08.2019 – 10.09.2019 (do godziny 14)
Weryfikacja zgłoszeń pod względem technicznym i formalnym, w tym procedura wykluczenia Jurorów i członków Kapituły Konkursu, jeśli byli zaangażowani w tworzenie Kampanii 06.09.2019 – 17.09.2019
Etap I głosowania Jury Konkursowego na Najlepsze Kampanie 18.09.2019 – 08.10.2019
Liczenie głosów przez Audytora 09.10.2019 – 14.10.2019
Etap II głosowania Jury Konkursowego na Najlepsze Kampanie 15.10.2019 – 18.10.2019

Konkurs za Dokonania organizowany jest w okresie od dnia 5 sierpnia 2019 r. do dnia 28 listopada 2019 r. i prowadzony będzie według następującego harmonogramu:

Zgłoszenia do Konkursu za Dokonania 05.08.2019 – 10.09.2019 (do godziny 14)
Głosowanie Jury Konkursowego i Kapituły Konkursu do 24.10.2019