KATEGORIE I TERMINY

Do MIXX Awards 2018 Możesz zgłosić dowolną liczbę kampanii nawet w kilku kategoriach konkursowych. Jedynym warunkiem jest wykorzystanie w projekcie przynajmniej jednego kanały digital.

 

Sprawdż harmonogram Konkursu oraz kategorie konkursowe 2018

 

HARMONOGRAM MIXX AWARDS 2018.

Zgłoszenia prac konkursowych

02.08.2018 – 6.09.2018

Weryfikacja zgłoszeń pod względem technicznym i formalnym, w tym procedura wykluczenia Jurorów i członków Kapituły Konkursu, jeśli byli zaangażowani w tworzenie Kampanii

7.09.2018 – 14.09.2018

Etap I głosowania Jury Konkursowego na Najlepsze Kampanie

17.09.2018 – 07.10.2018

Liczenie głosów przez Audytora

08.10.2018 – 09.10.2018

Etap II głosowania Jury Konkursowego na Najlepsze Kampanie

15.10.2018 – 19.10.2018

 

Konkurs za Dokonania organizowany jest w okresie od dnia 2 sierpnia 2018 r. do dnia 28 listopada 2018 r. i prowadzony będzie według następującego harmonogramu:

Zgłoszenia do Konkursu za Dokonania

02.08.2018 – 06.09.2018

Głosowanie Jury Konkursowego i Kapituły Konkursu

15.10.2018 – 19.10.2018

 

 

KATEGORIE KONKURSOWE MIXX AWARDS 2018

KATEGORIA

OPIS

Brand Awareness and Positioning

W tej kategorii nagradzamy kampanie, których celem jest zbudowanie świadomości marki oraz jej pozycjonowanie. Działania mogą dotyczyć  zarówno nowych marek, jak również ożywienia i repozycjonowania tych już istniejących.

Cross Media Integration

W tej kategorii nagradzamy kampanie, które wykorzystują wiele kanałów komunikacji, w tym digital, do prowadzenia zintegrowanych działań reklamowych. Nawet jeśli rola digitalu nie jest wiodąca, to powinna stanowić ważną oś komunikacji i być istotnym uzupełnieniem pozostałych kanałów. (D)oceniamy spójność i synergię prowadzonych działań, które w rezultacie dają wyraźnie lepszy efekt niż suma różnych działań prowadzonych w różnych kanałach.

Digital Driven

W tej kategorii szukamy kampanii, które w swoim zamierzeniu wykorzystują głównie możliwości środowiska digital, w tym: dane, technologie i narzędzia wspierające ich użycie. Tu zawierają się również działania, które bazując na wykorzystaniu i przeniesieniu wiedzy pozyskanej z technologii digitalowych, przynoszą ponadprzeciętne efekty w innych kanałach.

Direct Response and Lead Generation

W tej kategorii szukamy kampanii, których celem jest wygenerowanie bezpośredniej akcji, takiej jak: sprzedaż lub inny rodzaj konwersji, w tym: kampanii wykorzystujących mechanizmy marketingu w wyszukiwarkach, e-mail marketing, pozycjonowanie, reklamę kontekstową, remarketing oraz wszelkie narzędzia wsparcia sprzedaży, np. marketing automation.

Games & eSport

W tej kategorii nagradzamy  kampanie, które wykorzystały gry lub e-sport w komunikacji skierowanej do grupy docelowej (graczy). Mogą to być zarówno kampanie, które potraktowały gaming jako nośnik lub kontekst komunikacji czy stworzyły dedykowaną grę, jak również takie, w efekcie których marka wzbogaciła swoją obecną ofertę o pozycje skierowane do graczy.
(D)oceniamy dopasowanie komunikacji do grupy docelowej graczy, umiejętność wykorzystania gier i e-sportu w niestandardowy sposób (np. nie tylko advergaming), a także precyzyjność, poprawność metodologiczną danych oraz istotność biznesową efektów.

Innovation

W tej kategorii nagradzamy rozwiązania oraz technologie wykraczające poza znane i powszechnie stosowane modele działań w digital marketingu. Do innowacyjnych zaliczamy projekty, które kształtują lub inicjują nowe trendy, wpływają na standardy marketingu digitalowego. Innowacja może dotyczyć w szczególności: planowania strategii i mediów, podejścia do tworzenia kreacji czy wykorzystania i tworzenia technologii. Innowacje to zarówno unikatowe wykorzystywanie obecnie istniejących rozwiązań jak i zupełnie nowe pomysły o niedostępnych do tej pory możliwościach. D(oceniamy) nie tylko innowacyjność realizacji, ale także dopasowanie do strategii działań online i realizację założonych dla niej celów.

Mobile Experience

W tej kategorii oceniamy projekty i kampanie, które oparte są na wykorzystaniu możliwości kanału mobilnego. (D)oceniamy wykazanie, że projekt mógł powstać tylko dzięki wykorzystaniu możliwości technologicznych (np. sposób targetowania, interakcja z ekranem) dostępnych na urządzeniach przenośnych i/lub kontekstom (sytuacje, miejsca, zachowania), w których sens ma docieranie tylko przez urządzenia przenośne.

Offline Digitizing

W tej kategorii szukamy kampanii, wykorzystujących cyfrowe nośniki np.: billboardy, plakaty, interaktywne ekrany lub instalacje, których celem jest dotarcie do konsumentów w miejscach publicznych lub przestrzeniach komercyjnych. W tej kategorii można zgłaszać  zarówno kampanie korzystające m.in. z Augmented Reality, QR codes, jaki i  wszelkich innych technologii integrujących obszar offline z cyfrowym.

Online Marketing with Influencer

W tej kategorii szukamy kampanii, które dzięki współpracy z celebrytą, online/social ambasadorem lub influencerem angażują odbiorców i realizują cele marki.

Product Launch

W tej kategorii nagradzamy działania komunikacyjne towarzyszące wprowadzeniu na rynek nowego produktu lub usługi – kampanie, które integrują działania PR i reklamowe w różnych kanałach medialnych. (D)oceniamy nośność idei, spójne wykorzystanie narzędzi komunikacji oraz efekt kampanii, zmierzony odpowiednio dla danego celu (wizerunkowy, sprzedażowy, leady, followersi, etc.).

Public Service and non-profit campaign

W tej kategorii nagradzamy kampanie, które inspirują do działań altruistycznych lub zmiany zachowania w imię wyższego dobra. Takie, które realizują cele o podniosłym znaczeniu społecznym. Do tej kategorii zapraszamy działania pro – bono, kreacje zrealizowane w imieniu organizacji non-profit i agend rządowych. Uwaga: kampanie zgłoszone w tej kategorii nie mogą być zgłaszane równolegle w innych kategoriach.

Best Use of Social Media

W tej kategorii nagradzamy angażujące społeczność i zachęcające do dyskusji działania w mediach społecznościowych, które przynoszą określone korzyści dla marki. (D)oceniamy projekty wywołujące emocje i podejmujące tematy skłaniające ludzi do aktywnej interakcji z marką. Zasięg tych działań nie ogranicza się do zasięgu płatnego.

UX

W tej kategorii szukamy projektów, które wykorzystują  User Experience Design jako kluczowy element, na którym zbudowano koncepcję kampanii. D(oceniamy) dwa czynniki: poziom transformacji istniejących UX dla celów projektu oraz stworzenie nowatorskiego User Experience Design dostosowanego/ilustrującego założenia inicjatywy.

Digital Experiences

W tej kategorii nagradzamy kampanie, w których zbiór doświadczeń konsumenta w środowisku digital przyczynił się do osiągnięcia celów marketingowych marki. Zgłoszone działania mogą obejmować bardzo szeroki wachlarz doświadczeń cyfrowych – zarówno storytelling (jeśli dodatkowo wykorzystuje możliwości digital), jak i jednorazowe rozwiązania taktyczne, które sprawiły, że kontakt konsumenta z marką w internecie był wartością dodaną. Docenimy rozwiązania  ponadprzeciętnie wykorzystujące specyfikę środowiska cyfrowego, zapewniając konsumentowi doświadczenia, których nie sposób zbudować w kontakcie poprzez inne media.

Smart Solution

W tej kategorii szukamy sprytnych projektów, w których liczy się pomysł, a nie budżet. Czekamy zarówno na pomysły, które w niebanalny sposób zostały zaadaptowane na cyfrowych punktach styku konsumenta z marką, jak i na projekty, które przy wykorzystaniu nowoczesnych, wręcz eksperymentalnych rozwiązań i technologii, celnie trafiały w punkt. (D)ocenimy siłę idei, które mądrze wykorzystują obecne trendy oraz pozostają sprytnie osadzone w obecnej cyber- i czasoprzestrzeni, niezależnie od budżetu przeznaczonego na działania.

Data Driven & Precision Marketing

W tej kategorii szukamy kampanii online, których podstawowym celem jest, albo wsparcie sprzedaży lub generowanie lead’ów przy założonych wskaźnikach rentowności, takich jak CPA, ROAS, ERS itp, albo których idea kreatywna jest nierozerwalnie połączona z analizą danych i pomysł nie mógłby zaistnieć bez danych i ich interpretacji. (D)oceniamy innowacyjne podejście do komunikacji z użytkownikiem, wykorzystanie danych oraz technologii na drodze poprawy efektywności kampanii, jak również działania analityczne wspierające ocenę skuteczności i atrybucję konwersji.

 

BEST IN SHOW –  to nagroda specjalna, którą przyzna jury konkursu najlepszej kampanii, która została nagrodzona w konkursie przynajmniej jedną złotą statuetką MIXX

 

NAGRODY ZA DOKONANIA:

 

Kategoria

Opis kategorii

Agencja Roku

Nagroda dla agencji – za działania, które stanowią drogowskaz dla branży i innych agencji reklamowych działających na rynku. Warunkiem koniecznym przyznania nagrody dla Agencji Roku jest zgłoszenie lub współzgłoszenie przez oceniany podmiot co najmniej jednej Kampanii do Konkursu na Najlepszą Kampanię.

Dom Mediowy Roku

Nagroda dla domu mediowego – za działania, które stanowią drogowskaz dla branży i innych domów mediowych działających na rynku. Warunkiem koniecznym przyznania nagrody dla Domu Mediowego Roku jest zgłoszenie lub współzgłoszenie przez oceniany podmiot co najmniej jednej Kampanii do Konkursu na najlepszą Kampanię.

Marketer Roku

Nagroda dla firmy – za działania powodujące rozwój branży i za działania podnoszące poprzeczkę w dziedzinie marketingu interaktywnego (w tej kategorii nagrodzony może zostać jedynie reklamodawca).

Człowiek Roku

Nagroda dla osoby, która odniosła ponadprzeciętne zasługi dla interaktywnego marketingu i reklamy w minionym roku.

Nagroda Specjalna IAB za całokształt dokonań

Nagroda Specjalna za całokształt dokonań.