KATEGORIE KONKURSOWE IAB MIXX AWARDS 2024

W IAB MIXX Awards 2024 możesz zgłaszać kampanie w 16 kategoriach konkursowych.

Pamiętaj:

  • możesz zgłosić dowolną liczbę kampanii reklamowych
  • jeden projekt możesz zgłosić w wielu kategoriach konkursowych (nie dotyczy kategorii MIXX for Good Purpose)

KATEGORIE KONKURSOWE IAB MIXX AWARDS 2024:

Artificial Intelligence

W tej kategorii poszukujemy kampanii, które wykorzystują zastosowania Artificial Intelligence do obszaru komunikacji z konsumentem.

Chodzi zwłaszcza o działania budujące dodatkową wartość dla marek i ich klientów w zakresie: domen AI, machine learningu, segmentowania grup odbiorców, targetowania, hiperuatomatyzacji, a także wykorzystania rozwiązań text-to-image, text-to-video, text-to-audio, text-to-text, text-to-motion, text-to-code, audio-to-text, image-to-text, audio-to-audio, brain-to-text.

Doceniamy niestandardowe użycia AI: nastawione zarówno na efektywność, jak i dające konsumentom ciekawe lub wartościowe doświadczenia.

Best Use of Social Media

W tej kategorii nagradzamy innowacyjne/niestandardowe podejście do działań w mediach społecznościowych – zarówno komunikacyjne, jak i sprzedażowe.

Doceniać będziemy działania marek na poszczególnych platformach, a także wszelkie inne formy angażowania internautów.

 

Brand Awareness and Positioning

W tej kategorii nagradzamy Kampanie, których celem jest zbudowanie świadomości marki oraz jej pozycjonowanie. Kampanie wykorzystują wiele kanałów komunikacji, przede wszystkim digital, do prowadzenia zintegrowanych działań reklamowych. Kanał Digital powinien stanowić główną oś komunikacji.

(D)oceniamy spójność i synergię prowadzonych działań, które mogą dotyczyć zarówno nowych marek, jak również ożywienia i repozycjonowania tych już istniejących. W rezultacie działania powinny dać wyraźnie lepszy efekt niż suma różnych działań prowadzonych w różnych kanałach.

 

Commerce

W tej kategorii nagradzamy kampanie, które w innowacyjny sposób podchodzą do zakupów cyfrowych, oferując kupującemu (B2C bądź B2B) wyjątkowe doświadczenie zakupowe.

W szczególności szukamy rozwiązań, które wprowadzają nowe doświadczenia zakupowe w kanałach cyfrowych (online i mobile), nowe modele biznesowe tworzące unikalną wartość dla konsumenta, optymalizację ścieżki konsumenta zwiększającą jego zaangażowanie jak i działania łączące rozwiązania cyfrowe ze sprzedażą offline.

Kampanie powinny mieć udokumentowane wyniki: bądź to w zwiększonej sprzedaży, bądź w ulepszonym doświadczeniu zakupowym użytkownika. 

Content Marketing

W tej kategorii poszukujemy Kampanii, w których kluczowym obszarem komunikacji z konsumentem są działania content marketingowe.

Szczególnie zależy nam na takich Kampaniach, gdzie pomysł contentowy osadzony był na insightach konsumenckich i w sposób zintegrowany kształtował komunikację we wszystkich punktach styku.

(D)oceniamy umiejętność tworzenia angażującej historii, warsztat copywriterski, wartość artystyczną oraz spójność z całością Kampanii, jak również stopień dopasowania treści do odbiorcy i personalizację contentu, które przekładają się na skuteczną realizację celów. Ważna jest dla nas nie tylko jakość contentu, ale też jego umiejętna dystrybucja i promocja.

 

Consumer Experience

W tej kategorii nagradzamy Kampanie, w których doświadczenie konsumenta jest kluczowym elementem działań Kampanii, na którym zbudowano całą koncepcję. Może to być kampania, usługa, produkt.

Doceniamy rozwiązania ponadprzeciętnie wykorzystujące specyfikę środowiska cyfrowego, zapewniając klientowi/użytkownikowi doświadczenia, których nie sposób zbudować w kontakcie poprzez inne media.

W tej kategorii zgłoszenia mogą obejmować każdy etap ścieżki klienta – obsługa klienta, UX, user experience.

 

Data Driven & Precision Marketing

W tej kategorii szukamy Kampanii, których idea jest nierozerwalnie połączona z analizą danych i pomysł nie mógłby zaistnieć bez danych i ich interpretacji.

(D)oceniamy spersonalizowanie komunikacji, wykorzystanie danych oraz technologii do poprawy efektywności.

Kampania z wykorzystaniem danych może służyć zarówno budowanie wizerunku jak i sprzedaży – kluczowe jest kreatywne wykorzystanie danych.

 

Digital Public Relations

W tej kategorii szukamy Kampanii z obszaru public relations, które zostały zrealizowane w przestrzeni online (zgodnie z definicją PR, są to działania wygenerowane w sposób organiczny, nieodpłatny; nie zalicza się tutaj np. reklamy, advertoriali, płatnych publikacji SEO z linkami zwrotnymi).

Zgłoszony projekt powinien być ukierunkowany na budowanie dotarcia do grup docelowych marki w przestrzeni online na wszystkich etapach ścieżki zakupowej (budowanie świadomości, wizerunku, wsparcie sprzedaży), stanowić strategiczną całość i współgrać w sposób synergiczny z pozostałymi działaniami marki online.

 

Games & eSport

W tej kategorii nagradzamy Kampanie, które wykorzystały gry lub e-sport w komunikacji skierowanej do grupy docelowej (graczy).

Mogą to być zarówno Kampanie, które potraktowały gaming jako nośnik lub kontekst komunikacji, czy stworzyły dedykowaną grę, jak również takie, w efekcie których marka wzbogaciła swoją obecną ofertę o pozycje skierowane do graczy.

(D)oceniamy dopasowanie komunikacji do grupy docelowej graczy, umiejętność wykorzystania gier i e-sportu w niestandardowy sposób (np. nie tylko advergaming), a także precyzyjność, poprawność metodologiczną danych oraz istotność biznesową efektów.

 

Innovation Solution

W tej kategorii nagradzamy rozwiązania, produkty oraz technologie wykraczające poza powszechnie stosowane w Polsce modele działań w digital marketingu. Innowacja może dotyczyć w szczególności: testowania nowych rozwiązań, podejścia do tworzenia kreacji czy wykorzystania i tworzenia technologii, planowania strategii oraz mediów.

D(oceniamy) nie tylko innowacyjność realizacji, ale także dopasowanie do strategii działań online i realizację założonych dla niej celów. 

Launch

W tej kategorii nagradzamy działania komunikacyjne towarzyszące wprowadzeniu na rynek nowego produktu, usługi, marki, rozwiązań, technologii.

(D)oceniamy nośność idei, spójne wykorzystanie narzędzi komunikacji oraz efekt zmierzony odpowiednio dla danego celu.

 

Limited Budget

W tej kategorii szukamy sprytnych Kampanii, w których liczy się pomysł, a nie budżet.

Czekamy zarówno na pomysły, które w niebanalny sposób zostały zaadaptowane na cyfrowych punktach styku konsumenta z marką, jak i na projekty, które przy wykorzystaniu nowoczesnych, wręcz eksperymentalnych rozwiązań i technologii, trafiały w punkt przy ograniczonym budżecie.  

Budżet całej Kampanii  nie może przekraczać 50.000,00 zł netto, aby dana Kampania mogła zostać rozpatrywana w ramach tej kategorii w Konkursie.

Offline Digitizing

W tej kategorii poszukujemy innowacyjnych kampanii łączących świat offline i online.

Szukamy rozwiązań, w których oba światy zostały umiejętnie i efektywnie połączone.

(D)ocenimy kreatywne kampanie i rozwiązania techniczne, w których w angażujący i skuteczny sposób oba kanały wzajemnie się przenikały.

Online Marketing with Influencer

Influencer to osoba mająca wpływ na swoją społeczność (niezależnie od jej wielkości) poprzez treści publikowane na swoich profilach social media lub w cyfrowych platformach dystrybucji treści.

Na potrzeby konkursu przez Influencera rozumiemy osobę, dla której jest to obecnie jej główny lub dominujący obszar działalności.

W kategorii Online Marketing with Influencer szukamy Kampanii, w których kluczowym elementem był właśnie udział Influencera. Bez współpracy z nim marka nie osiągnęłaby założonych KPI a cała Kampania nie miałaby sensu.

 

Performance Marketing

W tej kategorii szukamy Kampanii, których celem jest wygenerowanie akcji takiej jak: sprzedaż lub inny rodzaj konwersji, w tym: Kampanii wykorzystujących mechanizmy marketingu w wyszukiwarkach, e-mail marketing, pozycjonowanie, reklamę kontekstową, remarketing oraz wszelkie narzędzia wsparcia sprzedaży, np. marketing automation.

W tej kategorii kreację oceniamy pod względem jej skuteczności w sprzedaży.

 

MIXX for Good Purpose

W tej kategorii nagradzamy Kampanie, które inspirują do działań altruistycznych lub zmiany zachowania w imię wyższego dobra.

Takie, które realizują cele o znaczeniu społecznym. Do tej kategorii zapraszamy działania pro – bono, kreacje zrealizowane w imieniu organizacji non-profit i agend rządowych, jak również akcje CSR i edukacyjne prowadzone przez biznes.

Uwaga: Kampanie zgłoszone w tej kategorii nie mogą być zgłaszane równolegle w innych kategoriach.

 

 

NAGRODY ZA DOKONANIA
Pamiętaj, jeśli jesteś przedstawicielem firmy członkowskiej IAB Polska, członkiem jury lub Kapituły Konkursu możesz również BEZPŁATNIE zgłosić osoby do nagród w następujących kategoriach:

Człowiek Roku

Nagroda dla osoby, która odniosła ponadprzeciętne zasługi dla interaktywnego marketingu i reklamy w minionym roku.

Nagroda Specjalna IAB Polska za całokształt dokonań