Klauzula informacyjna dla Jurorów
IAB MIXX Awards

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Puławska 39/77, 02-508 Warszawa
 • przez e-mail: biuro@iab.org.pl
 • Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w  celu przeprowadzenia głosowania w IAB MIXX Awards, w którym jesteś jurorem. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na umożliwieniu realizacji konkursu IAB MIXX Awards.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu przekazania ich audytorowi konkursu. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości wykazania zgodności konkursu z wymogami prawnymi.

 • Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, chyba że wcześniej ustalenie cel przetwarzania (np. konkurs zostanie odwołany).

 • Odbiorcy Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być przekazane: 

 • audytorowi konkursu PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k.  z siedzibą w Warszawie ul. Polna 11, 00-633 Warszawa, 
 • naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
 • Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych,
 2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej.

Prawo wyrażenia sprzeciwu

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Sprzeciw możesz zgłosić poprzez adres email biuro@iab.org.pl.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.