Klauzula informacyjna dla jurorów IAB MIXX Awards 2024 

 1. Administrator danych osobowych 

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: 

 • listownie na adres: ul. Puławska 39/77, 02-508 Warszawa 
 • przez e-mail: biuro@iab.org.pl 
 1. Źródło danych  

Twoje dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, danych kontaktowych, nazwy reprezentowanego podmiotu, stanowiska, krótkiej notatki biograficznej, kompetencji, rekomendacji firmy członkowskiej IAB Polska otrzymaliśmy albo bezpośrednio od Ciebie albo od osoby trzeciej, która zgłosiła Twój udział w Jury. 

 1. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w  celu przeprowadzenia naboru członków Jury. Podstawą prawną takiego przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na umożliwieniu realizacji Konkursu IAB Mixx Awards 2024, w tym wybrania osób, które wyłonią Zwycięzców Konkursu.  

Jeżeli zostałeś/zostałaś wybrana do Jury, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia Konkursu, organizacji prac Jury oraz przygotowania Casebooka. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest jego niezbędność do realizacji zawartej z Tobą umowy – Regulaminu Jury w Konkursie IAB Mix Awards 2024, którego treść zaakceptowałeś/-łaś potwierdzając chęć udziału w Jury. W zakresie, w jakim będziemy przetwarzać Twój wizerunek w związku z Twoim udziałem w Jury, podstawą prawną przetwarzania jest udzielona przez Ciebie zgoda na rozpowszechnianie wizerunku.  

 1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych 

Jeżeli brałeś/-łaś udział w naborze do Jury i nie zostałeś/-łaś wybrany/-a w jego skład, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe b do momentu wyłonienia składu Jury, chyba że wcześniej ustalenie cel przetwarzania (np. Konkurs zostanie odwołany) lub wniesiesz skuteczny sprzeciw wobec takiego przetwarzania Twoich danych osobowych. 

W zakresie w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku z organizacją prac Jury, będziemy przetwarzać Twoje dane do momentu zakończenia Konkursu, chyba że wcześniej ustalenie cel przetwarzania (np. Konkurs zostanie odwołany lub zrezygnujesz z udziału w pracach Jury). 

W zakresie w jakim przetwarzamy Twój wizerunek, Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać do momentu dokonania zmian na stronie Konkursu w związku z kolejną edycją Konkursu, chyba że wcześniej wycofasz udzieloną przez Ciebie zgodę na rozpowszechnianie Twojego wizerunku. 

 1. Odbiorcy Twoich danych osobowych 

Twoje dane osobowe mogą być przekazane:  

 • naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. 
 • czytelnikom Casebooka oraz osobom odwiedzającym stronę internetową konkursu dostępną pod adresem: https://mixx-awards.pl/ 
 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

 1. prawo wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych, 
 1. prawo dostępu do Twoich danych osobowych, 
 1. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych 
 1. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, 
 1. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, 
 1. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, 
 1. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody lub umowy. 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej. 

Prawo  do wycofania zgody 

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie odpowiedniego oświadczenia na adres email: biuro@iab.org.pl. 

Prawo wyrażenia sprzeciwu 

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Sprzeciw możesz zgłosić poprzez adres email: biuro@iab.org.pl. 

Prawo wniesienia skargi do organu 

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.