CENY OPŁAT ZA ZGŁOSZENIA
Opłata za zgłoszenia wysłane od 1 sierpnia 2021
(Opłata za każdą zgłoszoną Kampanię w jednej dowolnie wybranej kategorii)

Członkowie IAB Polska

1590 zł netto (plus 23 % VAT)

Podmioty niezrzeszone w IAB Polska

1890 zł netto (plus 23 % VAT)

Opłata za zgłoszenia wysłane do 31 lipca 2021
(Opłata za każdą zgłoszoną Kampanię w jednej dowolnie wybranej kategorii)

Członkowie IAB Polska

1190 zł netto (plus 23 % VAT)

Podmioty niezrzeszone w IAB Polska

1490 zł netto (plus 23 % VAT)

Uwaga: W przypadku, gdy kampania uzyska nominację, Zgłaszający będzie zobowiązany uiścić dodatkową kwotę w wysokości 600zł netto za realizację publikacji w „Casebook IAB MIXX Awards 2021”.

Zgłoszenia Kandydatów w konkursie za Dokonania w kategoriach Człowiek Roku
i Nagroda Specjalna IAB Polska za całokształt dokonań są bezpłatne.

Zgłoszenia te mogą być dokonane przez członków IAB Polska, Kapitułę Konkursu oracz członków Jury.