CENY OPŁAT ZA ZGŁOSZENIA

Do 31 lipca w ofercie Early Bird cena zgłoszenia dla firm członkowskich IAB Polska wynosiła 1790 zl netto, a dla podmiotów niezrzeszonych 1990 zł netto.

CENA REGULARNA – od 1 do 28 sierpnia 2023

(Opłata za każdą zgłoszoną Kampanię w jednej dowolnie wybranej kategorii)

Członkowie IAB Polska

2390 zł netto (plus 23 % VAT)

Podmioty niezrzeszone w IAB Polska

2590 zł netto (plus 23 % VAT)

Dodatkowo obowiązują rabaty:
 – DIMAQ Employer – 100 zł netto
 – QUALID – 100 zł netto 

Uwaga: W przypadku, gdy kampania uzyska nominację, Zgłaszający będzie zobowiązany uiścić dodatkową kwotę w wysokości 500 zł netto za realizację publikacji w “Casebook IAB MIXX Awards 2023” (strona internetowa+plik pdf)

Zgłoszenia Kandydatów w konkursie za Dokonania w kategoriach Człowiek Roku
i Nagroda Specjalna IAB Polska za całokształt dokonań są bezpłatne.

Zgłoszenia te mogą być dokonane przez członków IAB Polska, Kapitułę Konkursu oracz członków Jury.