CENY OPŁAT ZA ZGŁOSZENIA

EARLY BIRD – do 31 lipca 2022

(Opłata za każdą zgłoszoną Kampanię w jednej dowolnie wybranej kategorii)

Członkowie IAB Polska

1690 zł netto (plus 23 % VAT)

Podmioty niezrzeszone w IAB Polska

1990 zł netto (plus 23 % VAT)

CENA REGULARNA – od 1 sierpnia 2022

(Opłata za każdą zgłoszoną Kampanię w jednej dowolnie wybranej kategorii)

Członkowie IAB Polska

2190 zł netto (plus 23 % VAT)

Podmioty niezrzeszone w IAB Polska

2490 zł netto (plus 23 % VAT)

Uwaga: W przypadku, gdy kampania uzyska nominację, Zgłaszający będzie zobowiązany uiścić dodatkową kwotę w wysokości 600 zł netto za realizację publikacji w „Casebook IAB MIXX Awards 2022”.

Zgłoszenia Kandydatów w konkursie za Dokonania w kategoriach Człowiek Roku
i Nagroda Specjalna IAB Polska za całokształt dokonań są bezpłatne.

Zgłoszenia te mogą być dokonane przez członków IAB Polska, Kapitułę Konkursu oracz członków Jury.