SREBRO

Ratujmy życie – pilnie potrzebna krew!

Klient: Narodowe Centrum Krwi

Zgłaszający: Screen Network

Zespół: Damian Rezner, Mateusz Zawadzki

„Ratujmy życie – pilnie potrzebna krew!” to unikalne rozwiązanie technologiczne łączące położone w przestrzeni miejskiej ekrany digital OOH z potrzebami szpitali. Stworzone rozwiązanie pozwoliło na wyświetlenie hipertargetowanych komunikatów docierających do krwiodawców o określonej grupie krwi.

Kreacja zwracała uwagę na potrzeby RCK i wskazywała konkretną grupę krwi poszukiwaną w danym regionie Polski. 

Cele kampanii

Krew i jej składniki potrzebne są każdego dnia. W wyniku pandemii COVID-19 CKiK nie mogły przeprowadzać akcji pobierania krwi w szkołach, na uczelniach, w zakładach pracy, w wyniku czego nie mogły zmagazynować większych zapasów krwi. Niezbędna stała się aktywizacja krwiodawców i dotarcie do nich tam, gdzie przebywali – w przestrzeni miejskiej. 

Strategia

Krew i jej składniki potrzebne są każdego dnia i podawane są głównie osobom, u których występują niedobory krwi i jej składników spowodowane utratą dużej ilości krwi, w wyniku wypadków komunikacyjnych, w trakcie lub po zabiegach operacyjnych czy też w wyniku zaburzeń krzepnięcia. 

O planowanych operacjach wiedzę posiadają szpitale, które następnie przekazują swoje zapotrzebowanie na niezbędną do zabiegów krew o określonym typie do Regionalnych Centrów Krwiodawstwa. Niestety, w bezprecedensowej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa COVID-19 i ograniczoną możliwością dotarcia do dawców, krwi zaczęło brakować. Dodatkowym problem był fakt, że krew ma bardzo ograniczony czas, jaki może być przetrzymywana (w Polsce wynosi on 42 dni). Kombinacja tych czynników sprawiła, że potrzebne było rozwiązanie umożliwiające dotarcie do dawców w przestrzeni miejskiej. Wychwytywanie dawców o określonej grupie krwi w określonym czasie na określonym obszarze Polski i przekierowywanie ich do Regionalnych Centrów Krwiodawstwa, aby zapewnić ciągłość pracy szpitali. Udało się to uzyskać dzięki wyposażeniu pracowników RCK w dedykowaną system informatyczny połączony z ogólnopolską siecią ekranów cyfrowych zlokalizowanych przy najbardziej uczęszczanych drogach, centrach handlowych, dworcach kolejowych, stacjach benzynowych czy lotniskach. Ekrany automatycznie wyświetlały pożądany komunikat w momencie dodania ich przez pracowników RCK, czyli kiedy był najbardziej potrzebny.

Sposób realizacji

1. Kreacja

Osią kreacji było hasło „Ratujmy życie! Pilnie potrzebna krew!”. Kreacja zwracała uwagę na potrzeby RCK i wskazywała konkretną grupę krwi poszukiwaną w danym regionie Polski. Dodatkowo ekran przekierowywał do najbliższego punktu RCK, wskazując adres oraz prowadzącą do niego najkrótszą drogę. Komunikaty pojawiały się automatycznie na ekranach po ich wprowadzeniu przez pracownika jednego z 21 punktów RCK. Informacja o poszukiwanych grupach krwi znikała po 48 godzinach od wprowadzenia lub po wyłączeniu jej przez pracownika RCK. Dodatkowo przekaz był uzupełniony o komunikat ogólny zachęcający do oddawania krwi, w momencie gdy w danym regionie żadna z konkretnych grup krwi nie była poszukiwana.

2. Innowacje

Centrum komunikacyjnym, na którym oparto rozwiązanie był tak zwany „Panel Krwi”, czyli system informatyczny, za pośrednictwem której pracownicy Regionalnych Centrów Krwiodawstwa po zalogowaniu się wprowadzali zapotrzebowanie na daną grupę krwi w podległym sobie regionie. Czas emisji zależny był od zapotrzebowania. W każdej chwili pracownicy RCK mogli wyłączyć komunikat kiedy kończyło się zapotrzebowanie danego szpitala. Po stronie emisyjnej zastosowana została animacja wykonana w technologii HTML połączona z „Panelem Krwi”, która w czasie rzeczywistym pobierała dodawane informacje i wyświetlała je w przestrzeni miejskiej.

3. Media mix

W kampanii wzięło udział ponad 20 000 ekranów digital OOH zlokalizowanych w całej Polce w 21 miastach. Przekaz docierał w miejscach, gdzie przebywali potencjalni krwiodawcy i namawiał posiadaczy konkretnej grupy krwi do udania się do najbliżej stacji RCK. Ekrany biorące udział w akcji zlokalizowane były przy stacjach benzynowych, centrach handlowych, centrach miast, dworcach, metrze czy lotniskach. Dodatkowo kampania wspierana była kreacją ogólną zachęcającą do oddawania krwi w radiu, telewizji, internecie i drukowanym outdorze. 

Rezultaty

W akcji wzięło udział 21 Regionalnych Centrów Krwiodawstwa w 16 województwach.  Od momentu uruchomienia kampanii 1 275 033 osób oddało krew w wybranych Regionalnych Centrach Krwiodawstwa. Co ważniejsze, udało się dotrzeć do krwiodawców o określonej grupie krwi, co przełożyło się na realną pomoc dla ponad 400 szpitali. Ekrany w trakcie całej kampanii wyświetliły w sumie 21 milionów spotów informacyjnych, osiągając dzienną widownię na poziomie 6,2 miliona osób brutto. 

Czas trwania kampanii

1.08.2020–31.07.2021