Regulamin konkursu

Regulamin konkursu MIXX Awards 2017

Wytyczne do zgłaszania prac w konkursie MIXX Awards 2017

28.07.2017

Zgodnie z punktem 9.2 REGULAMINU KONKURSU MIX Awards 2017, po konsultacjach z audytorem Konkursu, zmianie ulega punkt 3.2 niniejszego Regulaminu, otrzymując następujące brzmienie:

W rywalizacji o tytuł Best in Show mogą wziąć udział wszystkie Kampanie, które w procesie oceny Jury Konkursowego otrzymały nagrody, pod warunkiem, że przynajmniej jedną z przyznanych nagród jest Złoto”

Zmiana wchodzi w życie w ciągu 3 dni od daty publikacji, tj. od 31.07.2017

 

SPONSORZY

SPONSORZY KATEGORII

SPONSORZY KONFERENCJI

PATRONI MEDIALNI

PATRONAT HONOROWY

WSPÓŁPRACA

AKREDYTACJA

AUDYTOR KONKURSU